Suroviny a látky pro zoofarmakognozii

Suroviny a látky pro zoofarmakognozii najdete na dokonalalaska.cz

Zoofarmakognozie je úžasná metoda samovýběru účinných látek. Zvířata se umí sama diagnostikovat i léčit a je nyní na nás, abychom jim to umožnili. Když jim toto umožníme, dokáží nám během chvilky o sobě říci více, než jsme schopni se o nich naučit za celý život. Zoofarmakognozie je skvělou cestou k napravování vztahů mezi člověkem a ostatními tvory. 
Látky při provádění testu zoofarmakognozie vždy nabízíme z dostatečné vzdálenosti. Rozhodně je nedáváme zvířeti přímo k nozdrám. Vzdálenost 10 až 20 centimetrů je dostačující. Když má zvíře o látku zájem, samo se přiblíží. 
Nikdy zvíře k pojídání, olizování či inhalaci nenutíme, principem zoofarmakognozie je právě svobodný výběr zvířete. Pozitivní reakce jsou lehce rozpoznatelné. Někdy se jich vyskytuje více najednou, záleží na míře důležitosti látky pro zvířecí organismus. 


Toto jsou pozitivní reakce:
- přibližování se k látce (typické je natahování krku) 

- střídavé natahování nozdrami

- různé úrovně naklánění hlavy pro změny koncentrace

- křenění, úškleby

- kýchání

- mrkání

- protahování

- olizování lahvičky

- nastavování různých částí těla k vetření látky do kůže

- mručení, vrnění

- responze s chovatelem (případně s testujícím technikem)

- delší doba strávená „přemýšlením“ o látce

Negativní reakce je v podstatě jediná - zvíře se snaží dostat z dosahu látky. 


V průběhu terapie dodržujte tyto postupy:


Esenciální oleje, absolue, resiny, CO2 extrakty:

• 1x až 2x denně nabízejte k očichávání otevřenou lahvičku ze vzdálenosti cca 10 cm od čeníšku. V případě odmítání odejde - vše ostatní je normální chování při inhalaci (občasné odvracení hlavy, křenění, zívání, kýchání - vše je v pořádku). Bude-li chtít zvíře olizovat hrdlo lahvičky, nechte jej. Můžete si také otřít trošičku na prsty, jemně rozetřít a dát olízat. Pokud chce zvíře delší dobu relaxovat u otevřené lahvičky či víčka, umožněte mu to. 


Zelené suroviny:

• 1x denně nabízejte k užití dle svobodné vůle zvířete. Čajovou lžičku sypké suroviny pokapejte troškou vody a nabídněte v misce. Pokud vše vylíže a vyžaduje další, můžete postup opakovat. Nemíchejte do jídla.  


Hydrosoly a oleje:

• 1x až 3x denně nabízejte účinnou látku z dlaní nebo misky k inhalaci a olizování. Pokud zvíře bude chtít, můžete látku také vtírat do kůži a srsti. 


V této kategorii nejsou žádné výrobky.